ποδοσφαίρου

Ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ποδοσφαίρου: Κυβερνητική Λευκή Βίβλος σκιαγραφεί σχέδια που περιλαμβάνουν εξουσίες σχετικά με τις δοκιμές των ιδιοκτητών και τα αποσχισμένα πρωταθλήματα | Ποδοσφαιρικά Νέα

Μια νέα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ποδοσφαίρου θα δοκιμάσει την καταλληλότητα των νέων ιδιοκτητών, θα διασφαλίσει ότι οι σύλλογοι λειτουργούν με...